RBAP-MABS Microinsurance Partners Recognized at Gabi ng Parangal

To culminate Microinsurance Month, the Insurance Commission spearheaded an awarding ceremony themed “Gabi ng Parangal at Pasasalamat sa mga Tagapagtaguyod ng Microinsurance” to recognize organizations promoting microinsurance in the country. The awarding ceremony was held on January 31 at the…